BUDI SPREMAN I KOMPETENTAN

O n i kompetentan

O PROJEKTU

Projekt „Budi spreman i kompetentan!“ usmjeren je na jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih radnika te kapaciteta ustanove regionalnog centra kompetentnosti  za razvoj i provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja te formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih sukladno potrebama tržišta rada.


aktivnosti

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su:
  • Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
  • Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti
  • Jačanje kompetencija odgojno – obrazovnih radnika RCK-a i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa
  • Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija
3. Studenog, 2020

početak provedbe

Strukovna škola Vice Vlatkovića počela je provedbu projekta  »Budi spreman i kompetentan!«

23. veljače 2021

web stranica projekta

Web stranica projekta Budi spreman i kompetentan

CENTAR KOMPETETNOSTI

Projektom će se provoditi aktivnosti uspostave i unaprjeđenja organizacije rada Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva kroz izradu strateških planova razvoja te kroz uspostavu jedinstvenog sustava kvalitete. 

Projekt će uključivati i aktivnosti koje se odnose na nabavu specijalizirane opreme te unaprjeđenje strukovnih kurikuluma i ostalih programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. 

Kroz jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih radnika i mentora kod poslodavaca za provedbu različitih oblika obrazovanja, dodatno će se poboljšati kvaliteta nastavnog procesa koji će učenicima, odraslim polaznicima i drugim korisnicima omogućiti stjecanje ishoda učenja i kompetencija usklađenih s potrebama tržišta rada.

NOSITELJ PROJEKTA

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

Regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojarstva

Nositelj projekta je Strukovna škola Vice Vlatkovića koja je, kao suvremena strukovna škola, Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju koju je donio ministar nadležan za obrazovanje 20. srpnja 2018., i imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru strojarstva.

partneri

partneri projekta budi spreman i kompetentan

Zadarska županija

Tehnička škola Zadar

Srednja Škola Biograd na Moru

Tehnička škola Rijeka

Logo Tehnicka skola Rijeka

Industrijsko-obrtnička škola Pula

Logo IOŠ - crveni 1

Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija

smimk-logo

Vaillant d.o.o.

 

 

obrtničko učilište

Sveučilište u Zadru

Auto Hrvatska automobili

 

 

Elektrostrojarska obrtnička škola
logo-esos-300

Profine Croatia d.o.o.

multimedija

Fotografije, video snimke, dokumenti, promotivni materijali nastali u sklopu projekta BUDI SPREMAN I KOMPETENTAN. 

KONTAKTIRAJTE NAS

SUDJELUJTE I VI!

Želite li sudjelovati u projektu slobodno nas kontaktirajte!

pratite nas na facebooku