Prvom konstituirajućom sjednicom regionalnog kooperacijskog odbora predsjedavao je Ivan Šimunić, predsjednik RKO, dok je zapisnik vodio Veljko Šteko.  

Predsjedavajući je ukratko predstavio svrhu osnivanja RKO-a, ciljeve koji se žele postići i ključne djelatnosti RKO-a. 

Na prijedlog predsjedavajućeg jednoglasno je usvojen je dnevni red:

  1. Usvajanje Poslovnika o radu i konstituiranje Regionalnog kooperacijskog odbora
  2. Imenovanje koordinatora Regionalnog kooperacijskog odbora
  3. Usvajanje Akcijskog i Operativnog  plana Regionalnog kooperacijskog odbora
  4. Prezentacija projekata Regionalnih centara kompetentnosti Strukovne škole Vice Vlatkovića i Medicinska škole Ante Kuzmanića
  5. Razno

Predsjedavajući je ukratko predstavio svrhu osnivanja RKO-a, ciljeve koji se žele postići i ključne djelatnosti RKO te je usvojen Poslovnik o radu i konstituirao se Regionalni kooperacijski odbor. Prisutnim članovima predstavio je ulogu koordinatora Regionalnog kooperacijskog odbora koji treba obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe rada RKO-a. Za koordinatora Regionalnog kooperacijskog odbora imenovan je Veljko Šteko. 

Ravnatelj Strukovne škole Vice Vlatkovića Tihomir Tomčić upoznao je prisutne članove s prijedlogom Akcijskog plana RKO-a za prvu godinu rada kao i s ciljevima koji se žele ostvariti.

Akcijski plan je sredstvo operacionalizacije i provedbe aktivnosti u domeni RKO-a. Akcijski plana nije konačan pa je poželjno da se nadopuni novim idejama i prijedlozima.

Ravnatelj je upoznao prisutne i s Operativnim planom RKO-a i naglasio značaj obrazovanja za razvoj i konkurentnost gospodarstva.

AnitaBasioli, ravnateljica Medicinske škole Ante Kuzmanića  i Tihomir Tomčić, ravnatelja Strukovne škole Vice Vlatkovića prezentirali su projekte koji se provode u okviru Regionalnih centara kompetentnosti.