Na sastancima su prisustvovali: školski koordinatori za kvalitetu,  ravnatelj škole, povjerenstvo i tim za kvalitetu, nastavnici strukovnih predmeta.

Odabrana prioritetna područja i potpodručja za posjete prokomentirana su sa navedenim članovima.

U razgovoru s koordinatorom za samovrednovanje prokomentirani su odgovarajući dokazni materijali prema unaprijed dogovorenim prioritetnim područjima i potpodručjima, poslani na uvid kritičkim prijateljima prije sastanka.

Tijekom posjeta raspravljalo se o strukturi provođenja sustava samovrednovanja. Dan je prijedlog podjele odgovornosti prema prioritetnim područjima: 1 (školski odbor), 2 (aktivi), 3 (školski pedagog/administrator), 4 (računovodstvo i tajništvo), 5 (ravnatelj) i 6 (koordinator sustava kvalitete).

Do sljedećeg posjeta pratiti će se usvojenost navedenih prijedloga.