Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnost

Projektnim aktivnostima razvoja 3 SK, 3 KU te 4 programa za obraz.odraslih definirati će se potrebne vještine i znanja, ishodi učenja te sadržaje za konkurentnost na trž. rada te aktivnostima uvođenja novih tehnol. i inovativnog pristupa učenju i poučavanju osigurat bolji uvjeti za učenike ali i omogućiti ravnopravno sudjelovanje uč. s teškoćama i OSI za […]