Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra

Kako bi se SOO promoviralo, a učenici, roditelji i odr. polaznici osvijestili o važnosti SOO-a, provest će se promocija rada RCK-a koje će omogućiti da RCK napravi iskorak prema ciljanim skupinama i izađe iz vlastitih institucionalnih okvira za bolju interakciju s ciljanim skupinama. Navedeno će doprinijeti povećanju privlačnosti i ugleda SOO-a te njegove važnosti za […]