E1: Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti

Regionalni kooperacijski odbor Poslovnik o radu regionalnog kooperacijskog odbora Operativni plan regionalnog kooperacijskog odbora Strategija razvoja RCK Strategija razvoja RCK Strategija RCK – engleska verzija Analiza lokalnih i regionalnih potreba tržišta rada Analiza lokalnih i regionalnih potreba tržišta rada Marketinski plan RCK.pdf Model praćenja.pdf