U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 u  svrhu izrade Programa obrazovanja odraslih (mikrokvalifikacije Servisiranje električnih bicikala i Servisiranje klasičnih i električnih romobila) realizirane su edukacije pod nazivom “Servisiranje električnih romobila i servisiranje električnih bicikla”. Edukacija je održana u Splitu. 

Na prvoj edukaciji su se rasčlanjivali pojedini dijelovi električnog romobila. Razmatrani su potencijalni kvarovi prilikom eksploatacije samog romobila te su dani prijedlozi i načini popravljanja. Sudionici su upoznati i sa samim alatima za popravljanje  i sredstvima za održavanje romobila. Također, sudionici su upućeni i u vođenje tehničke dokumentacije od zaprimanja romobila, mijenjanja dijelova ili popravljanja, kontrolnog pregleda te samog isporučivanja romobila strankama.

Na drugoj edukaciji su se obrađivale elektroničke komponente romobila. Razmatrani su elementi poput baterije i raznih senzora ugrađenih u romobil kao i sami elektromotor u vidu pogonskog motora. U prvom dijelu su obrađene teoretske osnove rada elektroničkih komponenti, način održavanja i popravljanja baterije i elektromotora te zamjena senzora. U drugom dijelu se pristupilo električnim mjerenjima u svrhu održavanja istih, gdje su sudionici upoznati sa mjernim alatima i načinima mjerenja.