Cilj

Uspostaviti okvir rada Strukovne škole Vice Vlatkovića, regionalnog centra kompetentnosti u (pod)sektoru strojarstva, te ojačati kapacitete odgojno – obrazovnih radnika za razvoj, modernizaciju i provedbu učinkovitih redovitih programa strukovnog obrazovanja te formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih kroz učenje temeljeno na radu s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima sukladno potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Povezanost

Kako bi se SOO promoviralo, a učenici, roditelji i odr. polaznici osvijestili o važnosti SOO-a, provest će se promocija rada RCK-a koje će omogućiti da RCK napravi iskorak prema ciljanim skupinama i izađe iz vlastitih institucionalnih okvira za bolju interakciju s ciljanim skupinama. Navedeno će doprinijeti povećanju privlačnosti i ugleda SOO-a te njegove važnosti za napredak cjelokupnog gospodarstva.