U sklopu projekta “Budi spreman i kompetentan” održano je stručno usavršavanje nastavnika u području inkluzivne nastave u periodu od 28. kolovoza do 1. rujna 2023.

Stručno usavršavanje održano za nastavnike Strukovne škole Vice Vlatkovića i partnerskih škola.

Sudjelovalo je 30 polaznika u trajanju od 10 dana u prostorijama Strukovne škole Vice Vlatkovića.

Cilj usavršavanja bio je ojačati kapacitete odgojno-obrazovnih radnika za razvoj, modernizaciju i provedbu učinkovitih redovitih programa strukovno obrazovanja te formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih kroz učenje temeljeno na radu s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima sukladno potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Osim toga, svrha je bila doprinijeti prikazu kvalitetnih primjera prakse u radu s djecom s teškoćama s naglaskom na prikaz praktičnih riješenja u inkluzivnoj praksi temeljenih na teorijskim polazištima te organizaciji stručnog usavršavanja o primjerenim oblicima učenja i poučavanja s naglaskom na identifikaciju i primjenu ključnih pomoćnih sredstava u odgojno-obrazovnom i nastavnom procesu koji mogu pomoći u kreiranju kvalitetnog okvira obrazovnog programa za rad s djecom s teškoćama u sustavu redovne škole.

Obrađene su teme:

  • Identifikacija i procjena potreba učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama
  • Metode inkluzivnog poučavanja i učenja: prilagodba nastavnog procesa individualnim potrebama i mogućnostima učenika
  • Upravljanje sukobima i riješavanje problemskih situacija u razredu
  • Prevencija nasilničkog ponašanja u školama: od prepoznavanja do intervencije
  • Komunikacijske vještine u inkluzivnoj nastavi