Nastavni sat  na temu tokarenje  održanog 16. studenoga  2022. godine

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 u okviru elementa 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti  održana su   nastavni sati  sa učenicima koji pohađaju program obrazovanja  CNC operater.

Učenici se upoznavaju s strojnom obradom tokarenja kojim se obrađuju cilindrična tijela, te je stoga glavno gibanje pri obradi tokarenjem rotaciono ili kružno kojeg izvodi predmet obrade.

Pored glavnog gibanja učenicima se spominje i posmično i dostavno gibanje kojeg izvodi alat za tokarenje i ono je pravocrtnog karaktera.

Cilj ovih gibanja je da učenici shvate osnovne kretnje alata u odnosu na gibanje predmeta obrade pri obradi tokarenjem.

Nakon toga nastavnih ih  upoznava sa tokarskim noževima kao alatima za tokarenje.

Pokazuje  set tokarskih noževa za vanjsku i unutarnju obradu cilindričnih predmeta, mjesto smještaja alata na stroj i mjesto stezanja predmeta obrade u steznu glavu(pokazivanje se izvodi na samom stroju EMCO TURN 55).

Pored toga pokazuju se i osnovni konstrukcijski dijelovi na stroju EMCO TURN 55 uz kratak opis svakog dijela.

EMCO TURN 55 je CNC tokarilica koja služi za edukaciju učenika.

Učenicima se daje slikoviti prikaz glavnih dijelova tog stroja i njezine tehničke karakteristike.