Organizator stručnog usavršavanja je tvrtka  Pronova d.o.o. u suradnji s Edukacijskim Centrom Tokić, a na zahtjev Naručitelja – Strukovne škole Vice Vlatkovića Zadar.

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 realizirano je stručno usavršavanje iz područja automehatronike na temu  Električna i hibridna vozila. Usavršavanje je realizirano u terminima 1.6.2022.g. i 2.6.2022.g. U sklopu stručnog usavršavanja  sudjelovali su nastavnici iz Strukovne škole Vice Vlatkovića i partnerskih škola (ESOŠ, IOŠ Pula) i  jedan mentor kod poslodavaca (iz svijeta rada).

Popis svih sudionika vidljiva je na potpisnoj listi  I  čini prilog ovog Izvještaja kao i fotografije sa stručnog usvavršavanja.

Edukacija je realizirana u Edukacijskom centru Tokić, a radionicu je vodio gospodin Zlatan Damjanović, voditelj edukacija u Edukacijskom centru Tokić.