1.modul (1. i 2. lipnja 2022.)

U sklopu projekta “Budi spreman i kompetentan” realizirano je stručno usavršavanje iz područja automehtaronike na temu električna i hibridna vozila. Usavršavanje je realizirano u terminima 1.6. i 2.6.2022. U sklopu stručnog usavršavanja sudjelovali su nastavnici iz Strukovne škole Vice Vlatkovića i partnerskih škola (ESOŠ, IOŠ Pula) i jedan mentor kod poslodavca (iz svijeta rada). Edukacija je realizirana u edukacijskom centru Tokić, a radionicu je vodio Zlatan Damjanović, voditelj edukacija u edukacijskom centru Tokić.

U sklopu stručnog usavršavanja ostvareni su sljedeći ishodi učenja:

 • Polaznici su stekli potrebna znanja i širu sliku o konstrukciji električnih i hibridnih vozila
 • Upoznali su se s tehnologijom pohrane energije i punjenja baterija
 • Upoznali su se sa sigurnosnim postupcima pri radovima na visokonaponskim sklopovima
 • Usvojili su razlikovati vrste električnih i hibridnih vozila 
 • Naučili prednosti i razlike u odnosu na konvencionalna vozila 
 • Naučili principe rada i konstrukciju Električnih i hibridnih vozila 
 • Usvojili vrste hibridnog pogona i tipove napajanja 
 • Naučili načine i vrste punjenja 
 • Upoznali se s načinima i vrstama pohrane električne energije – tipovi baterija, doseg kretanja s baterijom 
 • Naučili sigurnosne mjere i postupci pri radu s visokim naponom 
 • Usvojili prikaz opreme i alata za rad s visokonaponskim sustavima 
 • Naučili postupak sigurnog isključivanja visokonaponskih sklopova

2. modul (6. i 7. srpnja 2022.)

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 realizirano je stručno usavršavanje iz područja automehatronike na temu  CAN / LIN – bus komunikacija. Usavršavanje je realizirano u terminima 06. i 07.07.2022.g. U sklopu stručnog usavršavanja  sudjelovali su nastavnici iz Strukovne škole Vice Vlatkovića i partnerskih škola (ESOŠ, IOŠ Pula) i  jedan mentor kod poslodavaca (iz svijeta rada).  Potpisna lista popisa sudionika čini prilog ovog Izvještaja.

Edukacija je realizirana u Edukacijskom centru Tokić, a radionicu je vodio gospodin Zlatan Damjanović, voditelj edukacija u Edukacijskom centru Tokić.

U sklopu stručnog usavršavanja polaznici su naučili – ostvareni su sljedeći ishodi učenja:

 • Polaznik je u stanju pravilno ispitati CAN / LIN – bus komunikacijsku mrežu
 • Brzo i efikasno dijagnosticirati kvar na mreži ili upravljačkoj jedinici
 • Izmjeriti komunikaciju i na osnovu mjernih rezultata donijeti pravilan zaključak o stanju komunikacije
 • Načelo rada komunikacijske mreže 
 • Identifikacija komponenti i upravljačkih jedinica na komunikacijskoj mreži 
 • Mjerenje komunikacije na mreži, fizičke veličine i njihova interpretacija
 • Načelo i rad prenošenja informacija 
 • CAN B (komfor) načelo rada mreže 
 • Dijagnostika CAN B mreže u kvaru 
 • CAN C (pogonski) načelo rada mreže 
 • Dijagnostika CAN C mreže u kvaru 
 • LIN Bus načelo rada 
 • Dijagnostika LIN Bus mreže u kvaru