U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 u okviru elementa 1. Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti, 16. i 17. ožujka 2022. godine održano je online stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih tadnika iz područja javne nabave. Online stručno usavršavanje je održao Projekt jednako razvoj d.o.o. za:

  • djelatnike nositelja projekta Strukovne škole Vice Vlatkovića 
  • djelatnike partnerskih škola: Biograd na moru, Tehnička škola Zadar, Tehnička škola Rijeka, Industrijsko obrtnička škola Pula, Elektrostrojarska obrtnička  škola Zagreb, Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija

U kontekstu EU projekata nesnalaženje u specifičnim pravilima nabave dovodi i do dodatnog značajnog rizika nevaljanih postupaka nabave, financijskih korekcija bespovratnih sredstava odnosno do neprihvatljivosti troškova, što u konačnici može i ugroziti cjelokupni projekt. Tijekom ovog programa stručnog usavršavanja su predavači pokušali pojasniti kako ispravno primijeniti načela javne nabave te kako na prihvatljiv način formulirati osnovne uvjete koje ponuditelji moraju ispuniti. Polaznici su temeljna znanja o javnoj nabavi dodatno proširili upoznavanjem sa specifičnim pravilima koji se javljaju u provedbi postupaka nabava u EU projektima. Polaznici programa polaznicima se ukazalo na najvažnije točke – rizike koji se uobičajeno javljaju u postupcima nabave. Također, obrađeni su primjeri nepravilnosti koji se odnose na javnu nabavu, a koji dovode do neprihvatljivih troškova i financijskih korekcija. Program stručnog usavršavanja je temeljen na interaktivnom pristupu, jer takav način rada doprinosi boljem razumijevanju problematike, te postavljanju pitanja i pružanju odgovora na probleme koji proizlaze iz prakse.

Video snimak o javnoj nabavi možete pogledati ovdje: