Mjerljivi ishodi

Uspostavljen projektni tim za upravljanje projektnim aktivnostima i praćenje provedbe projekta

Izrađena i podnesena projektna izvješća

Održano 6 projektnih sastanaka