U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 u okviru elementa 4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra 21. i 22. ožujka 2022. godine održana je edukacija djelatnika o provedbi radionica za roditelje, učenike i odrasle polaznike u području  komunikacijskih i prezentacijskih vještina u nastavi te izrade i prilagodbe edukativnih sadržaja.   Edukaciju je održala Plima – agencija za psihološku pomoć    sa  nastavnicima Strukovne škole Vice Vlatkovića i Tehničke škole Zadar   održana  u  prostorijama Strukovne škole Vice Vlatkovića. Za  sve partnerske škole edukacija je održana online 28. i 29. ožujka 2022. godine.

Edukacija je bila interaktivnog karaktera – uz teorijska izlaganja uz projekciju, polaznici su sudjelovali u raspravama te različitim individualnim i grupnim radovima. Na radionici su obrađene sljedeće teme: komunukacijski proces, verbalna i neverbalna komunikacija u nastavi, nastava u živo, On line nastava, upravljanje razredom, ometajuća ponašanja u nastavi, priprema, struktura i tijek prezentacije, Izvođenje prezentacije te koraci u organizaciji radionice.

Teorijski dio polaznici su mogli pratiti na projekciji i podijeljenim radnim materijalima, a individualni i grupni rad podrazumijevao je popunjavanje upitnika, analize vlastitog rada te primjenu teorijskog dijela u praktičnom radu.