Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti

Uspostavom okvira za upravljanje RCK-om, suradnjom s ključnim dionicima (visoka učilišta, znanstvene organ., gosp. sektor, donositelji odluka, trg. društva, komore, međunarodni centri, itd.) i strateškim (dugoročnim i kratkoročnim) planiranjem, str. usavršavanjima u području upravljanja te vrednovanjem rada RCK-a unaprijedit će se upravljački kapaciteti o.o. djelatnika i okolnosti za provedbu kvalitetnijegredovnog strukovnog obrazovanja te formalnih i […]