Cilj

Uspostaviti okvir rada Strukovne škole Vice Vlatkovića, regionalnog centra kompetentnosti u (pod)sektoru strojarstva, te ojačati kapacitete odgojno – obrazovnih radnika za razvoj, modernizaciju i provedbu učinkovitih redovitih programa strukovnogobrazovanja te formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih kroz učenje temeljeno na radu s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima sukladno potrebama gospodarstva i tržišta rada.

Povezanost

Uspostavom okvira za upravljanje RCK-om, suradnjom s ključnim dionicima (visoka učilišta, znanstvene organ., gosp. sektor, donositelji odluka, trg. društva, komore, međunarodni centri, itd.) i strateškim (dugoročnim i kratkoročnim) planiranjem, str. usavršavanjima u područjuupravljanja te vrednovanjem rada RCK-a unaprijedit će se upravljački kapaciteti o.o. djelatnika i okolnosti za provedbu kvalitetnijeg redovnog strukovnog obrazovanja te formalnih i neformalnih programa za obraz. odraslih.