Članovi tima na razini projekta:

GRUPA 1: Usluge stručnjaka (odabrani izvršitelj: Algebra) za razvoj i uspostavu sustava kvalitete i modela praćenja

a/ Aktivnosti obuhvaćaju izradu metodologije sustava kvalitete za uspostavu i provedbu sustava samovrednovanja i vanjskog vrednovanja u RCK-u i partnerskim školama – Očekuje se razvoj kriterija kvalitete i na osnovi njih instrumenata samovrednovanja i vanjskog vrednovanja i to za rad ravnatelja, nastavnika i svih sastavnica kurikuluma, uključujući i rezultate učenika i trendove po pojedinom područjima kvalitete. Nakon razvoja kriterija i instrumenata za samovrednovanje, i provedenog samovrednovanja, stručnjak Izvršitelj (odabranog ponuditelja) za implementaciju mehanizma osiguranja kvalitete će analizirati i prezentirati prikupljene informacije i pripremiti prijedlog zaključaka važnih za unaprjeđenje rada škole/RCK, kao i za izradu ključnih dokumenata i uspostavu tijela i podsustava osiguravanja kvalitete.

Izvršitelj će izraditi  ključne dokumente i potporu područjima kvalitete, a koja trebaju biti usklađena sa strateškim razvojnim ciljevima i strateškim dokumentima kako bi sustav osiguravanja kvalitete podupirao sve važne djelatnosti RCK.

b/ Pripremu i osnaživanje osoba zaduženih za upravljanje i vođenje RCK te članova projektnog Tima za kvalitetu RCK-a i Povjerenstava za kvalitetu  u svim partnerskim školama na projektu. Navedeni zadatak podrazumijeva organizaciju i provedbu edukativnih radionica za članove projektnog Tima za kvalitetu  i Povjerenstava za kvalitetu

GRUPA 2: IT sustav za samoprocjenu i vrednovanje škole (odabrani izvršitelj: Barrek group)

Izvršitelj će izraditi web sustav koji korisnicima omogućuje kreiranje, slanje, odgovaranje, analizu i organizaciju anonimnih upitnika s ciljem olakšavanja procesa samovrednovanja rada škole i unapređivanja kvalitete rada nastavnika i ostalog školskog osoblja. Funkcionalni zahtjevi definiraju način funkcioniranja aplikacije i drugih popratnih softwarea koji će biti razvijeni u sklopu projekta.