Zadarska županija

 

Zadarska županija jedinica je regionalne samouprave i osnivač osnovnih i srednjih škola. Kao jedinica područne (regionalne) samouprave osnovana je 16. travnja 1993. godine. Zadarska županija u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na:

• Obrazovanje,

• Zdravstvo

• Prostorno i urbanističko planiranje

• Gospodarski razvoj

• Promet i prometnu infrastrukturu

• Održavanje javnih cesta

• Planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova

• Te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Županija obavlja i poslove izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola i drugih akata te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje.

Tijela županije su: županijska skupština, župan i upravna tijela Županije.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao i za obavljanje prenijetih poslova državne uprave, ustrojavaju, službe i druga županijska tijela kao i 12 upravnih odjela među kojima je i Upravni odjel za obrazovanje kulturu i šport u čijem se djelokrugu provode projekti regionalnih centara kompetentnosti. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport obavlja upravne i stručne poslove u području srednjeg i osnovnog obrazovanja, kulture, športa i tehničke kulture, predlaže javne potrebe i prati izvršavanje javnih potreba u području iz svoga djelokruga, usklađuje investicije i održavanje te predlaže razvitak mreže ustanova iz svoga djelokruga, prati i potiče razvitak znanosti i tehnologije.

Zadarska županija uspješno sudjeluje u prijavi i provedbi velikog niza projekata, između kojih i projekt „Budi spreman i kompetentan!“ u kojem, ako osnivač, pruža sveobuhvatnu podršku provedbi projekta. Do sada je provela više od 45 projekata financiranih EU sredstvima vrijednih više od 70 milijuna eura što je rezultiralo razvojem stručnih kapaciteta i iskustva te razvojem snažne podrške regionalnom razvoju u svim segmentima.

Više informacija dostupno je na poveznici: https://www.zadarska-zupanija.hr/ 

Sveučilište u Zadru

 

Zadar ima višestoljetnu sveučilišnu tradiciju: na tradicijama crkvenog školstva koje se u Zadru spominje, još 1396. osnovana je u Zadru dominikanska visokoškolska ustanova Studium generale, kasnije nazvana Universitas Jadertina. Suvremeni razvoj visokog školstva u Zadru započeo je 1955. donošenjem Zakona o osnivanju Filozofskog fakulteta u Zadru pri Sveučilištu u Zagrebu.

Danas je Sveučilište u Zadru najveće potpuno integrirano sveučilište u Republici Hrvatskoj, s 27 sveučilišnih odjela.

Na odjelima se izvode studiji na tri razine: preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj. Na sveučilišnim studijima studira oko 6000 studenta, a Sveučilište zapošljava ukupno 598 djelatnika, od toga u nastavi 422. U službama Sveučilišta zaposleno je 176 djelatnika, a u Agenciji za studentski standard 38 djelatnika.

Sveučilište u Zadru ostvaruje suradnju s brojnim hrvatskim i inozemnim ustanovama i akademskim asocijacijama. Potiče se uključivanje Sveučilišta u međunarodne projekte, ulazna i izlazna mobilnost studenata, zajednički studiji s inozemnim sveučilištima, susreti s predstavnicima akademske, političke i gospodarske domaće i inozemne zajednice. Osobita pozornost pridaje se suradnji s lokalnom i regionalnom zajednicom u obliku izvođenja zajedničkih projekata, sudjelovanja u izradi strateških dokumenata, poticanja razvoja civilnog društva itd.

Sveučilište u Zadru izvodi sveučilišni znanstveni, nastavni i stručni rad i svakim danom sve više raste i doprinosi općem razvitku.

Sveučilište u Zadru https://www.unizd.hr

 

 

Tehnička škola Zadar

Godine 1909. izgrađena je Škola za obrt i zanate. Počela je s radom 1910. godine. Škola je imala veliko društveno i gospodarsko značenje za grad, ovaj dio županije i šire.

Od 1. rujna 2004. god. Tehnička škola djeluje u novosagrađenoj školskoj zgradi, u ulici Nikole Tesle 9C. Svečano otvorenje zgrade je obavljeno 7. rujna 2004. godine. Školska zgrada, poznata pod nazivom Tehnički školski centar, je suvremeno opremljena, sastoji se od tri objekta:

– objekt -A – u kojem je manjim dijelom smještena Tehnička škola,
– objekt -B – u kojem je smještena Tehnička škola,
– objekt -D – u kojem su smještene radionice.

U školi su opremljeni laboratoriji:
– za ispitivanje tehničkih materijala i mjerenja u tehnici,
– za osnove elektrotehnike i mjerenja,
– za elektroniku i digitalnu tehniku,
– za električne strojeve,
– radionica za radioničke vježbe iz elektrotehnike.

Laboratoriji i radionica su suvremeno opremljeni pa omogućavaju svladavanje nastavnih sadržaja na visokoj razini.

Instalirane su dvije informatičke učionice.

U zajedničkom projektu Tehničke škole i Strukovne škole Vice Vlatkovića nalazi se Centar za nove tehnologije koji sadrži:
CNC učionicu,
učila za automatiku, robotiku, hidrauliku i pneumatiku.

Centar je opremljen novim softverima financiranim iz vlastitih sredstava.

Zanimanja za koja se obrazuju naši učenici:

1. Strojarski računalni tehničar,

2. Zrakoplovni tehničar (ZIM),

3. Zrakoplovni tehničar (IRE),

4. Tehničar za mehatroniku,

5. Tehničar za elektroniku i

6. Arhitektonski tehničar

Specijalizirani prostori su pojednostavili razumijevanje izložene građe, a upotreba računala u gotovo svakom djelu obrazovanja čini nastavu izazovnom zanimljivom i modernom.

Link za pristup službenim stranicama Škole je:

http://ss-tehnicka-zd.skole.hr/ .

Srednja škola Biograd na moru

Srednja škola Biograd na Moru registrirana je pod ovim imenom 1994. godine premda su njezini početci zabilježeni još 1970. godine. Rad škole nije prekinut niti za vrijeme Domovinskog rata premda su ratne okolnosti iznimno otežavale organizaciju nastave. Tada Srednja škola Biograd na Moru postaje pravni nasljednik svog prethodnika te pod ovim imenom djeluje sve do danas. Školu pohađa oko 280 učenika, a zaposleno je 50 djelatnika.

U školi se danas izvode dva četverogodišnja programa i čak pet trogodišnjih. Od četverogodišnjih programa učenici mogu birati između opće gimnazije i ekonomske škole. Gimnazija omogućava učenicima upis na bilo koji fakultet, a tome u prilog ide i činjenica da su biogradsku gimnaziju pohađali mnogi koji su danas ugledni liječnici, farmaceuti, profesori ili eksperti u drugim područjima. Ekonomsko usmjerenje pruža učenicima široke mogućnosti zapošljavanja poput poslova u kniigovodstvu, financijskih poslova, u području promidžbe i si. Prednost ovog programa je to što uz zapošljavanje, omogućava i izravan pristup na državnu maturu i odlazak na željeni fakultet. Od trogodišnjih programa učenici mogu birati jedan od slijedećih smjerova: kuhar, konobar, prodavač, brodomehaničar i brodograditelj nemetalnog broda. Važan segment strukovnih programa je što učenici stječu iskustvo kroz praktičnu nastavu ne samo u školi već ih se direktno povezuje s poslodavcima i samim time mogu kasnije bolje konkurirati na tržištu rada. Škola uz suvremeno opremljene učionice ima i knjižnicu, veliku sportsku dvoranu, radionicu za strojarstvo, ugostiteljski kabinet, kabinet gospodarstva te kabinet kemije i biologije. Biogradska škola ponosi se zavidnim rezultatima na natjecanjima ponajviše iz područja kemije, matematike, stranih jezika i vjeronauka, a u posljednje vrijeme učenici nižu uspjehe i na statističkoj olimpijadi, kuharstvu i poduzetništvu.

Škola učenicima nudi sadržaje i aktivnosti kojima mogu kvalitetno ispuniti slobodno vrijeme te se učenici mogu uključiti u školski sportski klub, plesnu i foto skupinu i u likovnu skupinu. Kako bi se učenike potaknulo ne samo da misle već i djeluju prosocijalno povremeno se organiziraju i humanitarne akcije. Učenici imaju mogućnost sudjelovati u projektima, a osim toga škola je uspostavila i partnerstvo s njemačkom školom u Hammu i češkom školom u blizini Brna tako da učenici mogu dio prakse odrađivati u Njemačkoj i Češkoj. Također škola je višegodišnji sudionik na manifestacijama stol”, „Što su spremale naše bake” i „Biograd gdje učenici mogu prezentirati svoje vještine. Misija naše škole je pružiti učenicima obrazovanje ali i prenijeti ključne vrijednosti, a to radimo tako da tijekom obrazovnog procesa potičemo radni duh, kreativnost i odgovornost kroz ugodno i prijateljsko okruženje.

Srednja Škola Biograd na Moru http://ss-biogradnamoru.skole.hr

Elektrostrojarska obrtnička škola

Elektrostrojarska obrtnička škola je organizirana u 30 razrednih odjela, 638 učenika u zanimanjima:
  1. Automehatroničar JMO (280 učenika),
  2. Automehaničar JMO (73 učenika),
  3. Autoelektričar JMO (56 učenika),
  4. Autolimar JMO (29 učenika),
  5. Puškar JMO (12 učenika),
  6. Zlatar JMO (10 učenika),
  7. Elektroničar- mehaničar JMO (37 učenika),
  8. Elektromehaničar JMO (37 učenika),
  9. Elektroinstalater JMO (104 učenika),

Nastava se izvodi u dvije smjene:

Nastavni proces se izvoditi kontinuiranom izmjenom tjedan praktične i tjedan teorijske nastave.

Razredi po jedinstvenom modelu obrazovanja za obrtnička zanimanja: realiziraju 900 sati praktične nastave pri čemu tijekom cijele nastavne godine u tjednu praktične nastave imaju 1 ili 2 dana praktične nastave u školi i 4 ili 3 dana praktične nastave u obrtničkim radionicama.

Iznimno razredi po jedinstvenom modelu obrazovanja za obrtnička zanimanja u programu automehatroničar imaju u prvom razredu 715 sati praktične nastave, u drugom razredu 840  sati praktične nastave,  a u trećem razredu 640 sati praktične nastave.

Školi ima 74 zaposlenika od čega 63 člana Nastavničkog vijeća.

Poveznica:  http://www.esos.hr

Tehnička škola Rijeka

Logo Tehnicka skola Rijeka

Naša škola počinje obrazovanje u četverogodišnjim tehničkim zanimanjima na području strojarstva i brodogradnje 1945. godine. Samostalno djelovanje škole s nazivom Tehnička škola za strojarstvo i brodogradnju uslijedilo je 1992. godine, a 2017. godine mijenja naziv u Tehnička škola, Rijeka.

Danas je škola aktivna u obrazovnim sektorima strojarstva, brodogradnje i elektrotehnike u 12 razrednih odjela u obrazovnim programima: Tehničar za mehatroniku, Strojarski računalni tehničar, Tehničar za energetiku i Brodograđevni tehničar.

Godine 2003. osnovan je Centar novih tehnologija PGŽ-e s praktikumima: konstrukcije podržane računalom; računalom upravljani obradni strojevi i industrijski roboti; automatska regulacija i upravljanje hidraulikom i pneumatikom.

Tijekom 2016. godine opremaju se specijalističke učionice za provedbu vježbi u sektoru elektrotehnike, a u jubilarnoj 75. godini rada Škole, nakon 38 godina, ponovno je otvorena radiona brodogradnje.

Tehnička škola, Rijeka, jedina je u Hrvatskoj koja provodi program brodograđevni tehničar.

Godine 2020. škola postaje partner Strukovnoj školi Vice Vlatkovića iz Zadra koja je imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru strojarstva.

Prepoznati smo kao kvalitetna škola koju učenici rado odabiru što potvrđuje podatak da naša zanimanja odabire znatno veći broj učenika od propisane upisne kvote. Naši djelatnici redovito usavršavaju svoja znanja i vještine kako bi se održala kvaliteta provođenja naših programa.

Poveznica: http://www.ss-tehnicka-ri.skole.hr/

Obrtničko učilište

Obrtničko učilište – ustanovu za obrazovanje odraslih osnovali su 2006. Udruženje obrtnika grada Zagreba, Obrtnička komora Zagreb i Hrvatska obrtnička komora sa zadaćom: povezivanje strukovnog obrazovanja s gospodarstvom, uspostavljanje mrežnog sustava s tvrtkama i ostalim obrazovnim ustanovama, poticanje inovacija te suradnja na europskoj razini.


Kontinuiranim istraživanjem potreba obrtništva i poduzetništva za odgovarajućim kadrovima i razvojem nastavnih planova i programa temeljenih na standardima zanimanja Učilište osigurava vlastiti razvoj. Programi osposobljavanja i usavršavanja koji sadrže puno praktičnog rada omogućuju polaznicima stjecanje potrebnih kompetencija za samostalan rad.
Uz strukovne programe Obrtničko učilište provodi programe učenja stranih jezika, edukacije u području poduzetničkih znanja i vještina te pripreme za polaganje majstorskih ispita i ispita stručne osposobljenosti.

Stručnjaci Obrtničkog učilišta održavaju radionice o izradi kurikuluma koji prate HKO, sukladno metodologiji izrade kurikuluma Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Suradnju sa strukovnim školama Učilište provodi kroz različite edukacije nastavnika u okviru ESF-a: radionice za nastavnike “Nove metode poučavanja” i “E-učenje” u okviru poziva „Modernizacija kurikuluma“, edukacija i mentoriranje nastavnika za izradu kurikuluma izvannastavnih aktivnosti koje potiču digitalnu, čitalačku, financijsku pismenost kroz poziv Unapređenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja.

Poveznica: https://www.obrtnicko-uciliste.hr

 

Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija

Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija je osnovana 1970. godine za potrebe građevinske i monterske operative pod nazivom Centar za građevinsku industriju i građevinarstvo. Do danas je više puta mijenjala naziv i sjedište, ali je zadržala svoju osnovnu djelatnost, a to je školovanje i osposobljavanje instalatera.

Danas je to jedina škola u Zagrebu koja školuje za trogodišnja zanimanja: instalater kućnih instalacija, bravar, instalater grijanja i klimatizacije, limar, plinoinstalater, rukovatelj samohodnim građevinskim strojevima i vodoinstalater i četverogodišnje zanimanje – strojarski tehničar!

Nastava je organizirana tako da učenici imaju tjedan nastave u školi, a zatim tjedan prakse (za sve smjerove osim strojarskih tehničara koji imaju stručnu praksu ljeti). Tijekom godine učenici odlaze u posjete tvrtkama koje se bave vodnom, plinskom te tehnologijom grijanja i solarnom tehnologijom tako da vide najnovije alate i naprave. Organiziramo posjete muzejima, kazalištima te povremene izlete. Sudjelujemo u raznim projektima, najviše projekte stručne prakse u inozemstvu, ali također i druge kreativne i kulturne projekte. U školi se igra stolni tenis i mali nogomet, te sudjelujemo na raznim natjecanjima u gradu.

PONOSIMO SE…

Prva mjesta na državnim natjecanjima instalatera Worldskills, te na gotovo svim državnim natjecanjima vodoinstalatera, instalatera grijanja te plinoinstalatera od kad se organiziraju. Do sada smo sudjelovali u dvadesetak HR i EU projekata. Dvadesetak učenika gotovo svake godine sudjeluje u projektu Erasmus+ (stručna praksa u inozemstvu) gdje su im plaćeni svi troškovi.

ŠTO NAKON ŠKOLE…?

Zapošljivost naših instalaterskih zanimanja je prema izlaznim anketama 92% odmah nakon završetka mature. Sva obrtnička zanimanja pružaju mogućnosti i daljnjeg nastavka školovanja na 4. godini, a i polaganja majstorskog ispita te prilike za otvaranje vlastitog obrta. Izbor četverogodišnjeg zanimanja strojarskog tehničara također odmah pruža odlazak na fakultet i daljnje školovanje.

Poveznica: http://ss-montazainstalacijaimetkonstrukcija-zg.skole.hr

Industrijsko-obrtnička škola Pula

Industrijsko obrtnička škola Pula (IOŠ Pula) je trogodišnja strukovna srednja škola s tradicijom dužom od 70 godina. Radi se o javnoj ustanovi kojoj je osnivač Istarska županija. Škola obrazuje učenike i učenice u dobi između 15 i 18 godina na područjima strojarstva, brodogradnje, elektrotehnike i graditeljstva. U svojem programu ima slijedeća zanimanja: autolimar, automehaničar, autoelektričar, instalater monter, CNC operater, elektromonter, elektroinstalater, elektromehaničar, elektroničar, keramičar-oblagač, ličilac-soboslikar i zidar. IOŠ Pula trenutačno ima 9 razrednih odjela, 27 nastavnika i 11 vannastavnih zaposlenika.

Nastava se odvija u obliku teoretskih predavanja u prostorima škole i praktične nastave u školskim radionicama te vanjskim radionicama u obrtima, servisima, malom, srednjem poduzetništvu i industriji. Svojom lokacijom u gradu Puli pokriva potrebe cijelog grada Pule, južnog dijela Istre. Za neka zanimanja smo jedina škola u županiji. Škola nastoji biti centar strukovnih kompetencija, sudjelovati u EU projektima i neprestano pratiti razvoj tehnike i tehnologije u cilju razvoja lokalne zajednice.

Poveznica: http://ss-ios-pu.skole.hr/

Auto Hrvatska automobili d.o.o.

Tvrtka Auto Hrvatska Automobili, članica Poslovne grupe Auto Hrvatska, specijalizirana je za prodaju i servisiranje osobnih i lakih komercijalnih vozila. U sklopu poslovanja tvrtke Auto Hrvatska Automobili u okviru osobnog programa posluje šest prodajno-servisnih centara za osobna vozila.

U prodajno-servisnom centru na adresi Heinzelova 70 u Zagrebu poslovanje uključuje prodaju i ovlašteni servis osobnih i lakih komercijalnih vozila marke Peugeot, a na adresi Radnička cesta 182 u Zagrebu prodaju i ovlašteni servis lakih dostavnih vozila marke Fiat  i ovlašteni  servisni centar marke Ford, u centru Zadar prodaju vozila marki Volkswagen i Audi te ovlašteni servis za VW, Audi i Škoda vozila, u centru Rijeka prodaju i ovlašteni servis vozila marke Mazda, u centru Karlovac prodaju vozila marki Volkswagen i Škoda uz ovlašteni servis za vozila VW, Škoda i Fiat te u Splitu prodaju i ovlašteni servis vozila marki Renault i Dacia.

Poslovanje tvrtke uključuje prodaju i servisiranje novih i rabljenih vozila uz različite usluge jamstava vozila, održavanja, različite mogućnosti najma i osiguranja te savjetovanje u vezi definiranja financijskih rješenja.

Poveznica:  https://www.autohrvatska.hr

Profine Croatia d.o.o.

Profine Croatia d.o.o. je član koncerna Profine Group GmbH iz SR Njemačke, jednog od vodećih proizvođača PVC profila za prozore i vrata, sustava za zaštitu od sunca i PVC ploča. Grupacija distribuira svoje proizvode u 70 zemalja, te je zastupljena sa svojim markama KBE, Kömmerling i Trocal na 29 lokacija u 22 zemlje. Profine proizvodi na lokacijama u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Indiji, Španjolskoj, Rusiji, Ukrajini, SAD-u i Kini, te zapošljava oko 3.000 ljudi širom svijeta. Profine Group prisutna je na hrvatskom tržištu od 1989. godine, prvo kroz izravnu suradnju proizvođača s dobavljačem u Njemačkoj, zatim kao predstavništvo, da bi se 1997. godine konačno utemeljila tvrtka kao hrvatski pravni subjekt – Profine Croatia d.o.o.. Profine Croatia d.o.o. je generalni zastupnik matične kuće za sve produkte iz proizvodnog programa Profine Group i sa svoje tri marke KBE, Kömmerling i Trocal jedan je od vodećih distributera PVC profila za građevinsku stolariju. Profine Croatia uspješno surađuje s gotovo 100 autoriziranih partnera proizvođača PVC stolarije na području cijele Hrvatske. Tvrtka je svojim djelovanjem postavila nove ekološke i energetske standarde u svojoj branši te je pridonijela razvoju poslovne suradnje između Republike Hrvatske, SR Njemačke i Republike Austrije. Profine je predvodnik u branši u pogledu energetske efikasnosti i smanjenju CO2, korištenju bezolovnih greenline stabilizatora te recikliranju i zaštiti prirodnih resursa. Poveznica:  https://profine-croatia.hr

Vaillant d.o.o.

Tvrtka Vaillant Hrvatska osnovana je 1992. godine u Zagrebu i u 100% vlasništvu je matičnog koncerna Vaillant Group iz Remscheida, SR Njemačka. Ured u Zagrebu zadužen je i za jugoistočnu europsku regiju s Vaillant sjedištima u Ljubljani, Sarajevu, Beogradu i Makedoniji te je dodatno zadužen i za tržišta Crne Gore, Kosova i Albanije.

Vaillant je vodeći europski proizvođač i brand koji nudi energetski učinkovite i ekološki prihvatljive sustave grijanja, hlađenja i ventilacije s naglaskom na obnovljivim izvorima energije. Proizvodni program obuhvaća visokoučinkovite plinske kondenzacijske uređaje za grijanje i pripremu tople vode, solarne sustave, dizalice topline, rekuperatore zraka, električne uređaje za grijanje i potrošnu toplu vodu, klima-uređaje, radijatore te kompletan program regulacije.

Vaillant svojim proizvodima i uslugama želi maksimizirati ugodu življenja i na taj način ponuditi najbolje održivo rješenje udobnosti za svoje ekološki osviještene korisnike.

Vaillant Group objedinjuje 8 nacionalnih i internacionalnih brandova od kojih je najpoznatiji brand Vaillant. Matično sjedište ostalo je u Remscheidu, SR Njemačkoj. Proizvodnja je podijeljena na 10 pogona u 6 europskih zemalja i jednim pogonom u Kini za azijsko tržište. 14.000 zaposlenika u više od 20 zemalja osiguravaju tržišnu prisutnost u 60-ak zemalja svijeta.

Poveznica:  https://www.vaillant.hr

CENTAR kompetentnosti

Projektom će se provoditi aktivnosti uspostave i unaprjeđenja organizacije rada Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva kroz izradu strateških planova razvoja te kroz uspostavu jedinstvenog sustava kvalitete. 

Projekt će uključivati i aktivnosti koje se odnose na nabavu specijalizirane opreme te unaprjeđenje strukovnih kurikuluma i ostalih programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. 

Kroz jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih radnika i mentora kod poslodavaca za provedbu različitih oblika obrazovanja, dodatno će se poboljšati kvaliteta nastavnog procesa koji će učenicima, odraslim polaznicima i drugim korisnicima omogućiti stjecanje ishoda učenja i kompetencija usklađenih s potrebama tržišta rada.

NOSITELJ PROJEKTA

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

Regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojarstva

Nositelj projekta je Strukovna škola Vice Vlatkovića koja je, kao suvremena strukovna škola, Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju koju je donio ministar nadležan za obrazovanje 20. srpnja 2018., i imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru strojarstva.

POVEZNICE NA WEB STRANICE PARTNERA 

Zadarska županija https://www.zadarska-zupanija.hr 
Tehnička škola Zadar http://ss-tehnicka-zd.skole.hr
Srednja Škola Biograd na Moru http://ss-biogradnamoru.skole.hr
Tehnička škola Rijeka http://www.ss-tehnicka-ri.skole.hr
Industrijsko-obrtnička škola Pula http://ss-ios-pu.skole.hr
Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija
http://ss-montazainstalacijaimetkonstrukcija-zg.skole.hr
Elektrostrojarska obrtnička škola http://www.esos.hr
Sveučilište u Zadru https://www.unizd.hr
Obrtničko učilište https://www.obrtnicko-uciliste.hr
Vaillant d.o.o. https://www.vaillant.hr
Profine Croatia d.o.o. https://profine-croatia.hr
Auto Hrvatska automobili d.o.o. https://www.autohrvatska.hr

 

KONTAKTIRAJTE NAS

SUDJELUJTE I VI!

Želite li sudjelovati u projektu slobodno nas kontaktirajte!

pratite nas na facebooku