Jačanje kompetencija o.o. radnika RCK-a i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa SOO-a u (pod) sektoru strojarstva

Provedbom različitih str. usavršavanja te razmjenom iskustava kroz organizaciju studijskih posjeta unaprijedit će se vještine o.o. radnika i mentora u različitim pedagoškim i stručnim područjima u (pod)sektoru strojarstva što će se odraziti na kvalitetniju provedbu redovitih programa strukovnog obrazovanja te formalnih i neformalnih programa za obraz. odraslih za boju konkurentnost učenika i odr. polaznika na […]