BUDI SPREMAN I KOMPETENTAN

O n i kompetentan

Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar

Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar jedna je od najopremljenijih strukovnih škola unutar Republike Hrvatske. Povijest škole seže od kraja 19. st., točnije od 1896. godine. Trenutan broj učenika u školi je 628 te 87 djelatnika. Nastava se izvodi u pet sektora i podsektora (strojarstvo, elektrotehnika i računarstvo, prerada i obrada drva, promet i logistika te ostale usluge), te 16 različitih zanimanja (od čega su četiri četverogodišnja (tehničar cestovnog prometa, drvodjeljski tehničar-dizajner, tehničar za računalstvo, tehničar za vozila i vozna sredstva) i 12 trogodišnjih (autolimar, bravar, elektromehaničar, elektromonter, telekomunikacijski monter, elektroinstalater, vozač motornog vozila, stolar, soboslikar-ličilac, CNC operater, automehatroničar i instalater kućnih instalacija).

O n i kompetentan

Škola je otvorena za razne projekte što pokazuje interes svih nastavnika i učenika za sudjelovanje u istima. Europski projekti u kojima je škola bila nositelj su: „E-mobile“, „Postanimo financijsko i digitalno pismeni“ te „Know-how transfer“ u kojem je Škola bila zajednički nositelj s partnerima iz Njemačke.
Škola je bila partner u projektima: „Usklađivanje strukovnog obrazovanja s potrebama tržišta rada“, „Solarni centar“, „Rad i učenje u Finskoj i Irskoj“. Realizirali smo nekoliko projekata s Ministarstvom gospodarstva i poduzetništva kroz koje smo, između ostalog, izradili dva električna vozila, postavili dvije vjetroelektrane, nekoliko fotonaponskih centrala te prvu solarnu punionicu električnih vozila u RH.

Izradili smo prvi solarni automobil u Republici Hrvatskoj te kontinuirano uvodimo nove tehnologije: 3D printere, bespilotne letjelice, holograme, robotiku i dr.
Kroz projekte Leonardo da Vinci i ERASMUS+ ostvarili smo nekoliko mobilnosti od kojih možemo istaknuti: sudjelovanje naših stručnih nastavnika i učenika na mobilnosti s partnerima iz Njemačke, Italije, Francuske, Danske i Bugarske koja je trajala 18 mjeseci; usavršavanje naših učenika u zanimanju automehatroničar u Berlin, usavršavanje naših učenika u Irskoj i Finskoj; usavršavanje naših nastavnika za primjenu IT tehnologija u Irskoj.
Osim toga imamo partnerstvo sa školama iz Brna i Praga (Češka), Szekesfehervara (Mađarska), Nove Zamky (Slovačka) i Georg-Schlesinger Schule Berlin (Njemačka).

Imenovani smo Regionalnim centrom kompetentnosti u strojarstvu te uistinu planiramo postati centar koji će biti temelj razvoja gospodarstva naše regije i koji će se temeljiti na suradnji s regionalnim gospodarstvom, drugim centrima kompetentnosti i izvrsnosti, srednjim i osnovnim školama, Zadarskim sveučilištem, regionalnim Zavodom za zapošljavanje, Područnom obrtničkom i gospodarskom komorom, regionalnim socijalnim partnerima te lokalnom samoupravom. Opremit ćemo se novom opremom i novim tehnologijama sukladno potrebama tržišta rada, kontinuirano educirati naše nastavnike te time osigurati mogućnost funkcionalnog obrazovanja za učenike strukovnih škola, mentore iz gospodarstva, studente partnerskih sveučilišta te sve one kojima je potrebno cjeloživotno obrazovanje.

Dugi niz godina škola provodi unutarnje samovrednovanje kvalitete svoga rada. Nastavnici, učenici i roditelji svojim prijedlozima doprinose uspostavi sustava kvalitete u radu Škole. Da bismo ostvarili objektivan i neovisan pogled na cjelokupni rad škole, kroz projekt RCK-a planiramo, uz samovrednovanje, provoditi i vanjsko vrednovanje koje će na objektivan način ocijeniti provedbu sustava kvalitete u školi. Agencija za strukovno obrazovanje u sklopu projekta > provodi pilot praćenje učenika nakon završetka školovanja pri čemu im je naša škola partner u provedbi istog. Do sada dobiveni podaci pokazali su se izuzetno korisnim pokazateljima o prednostima i nedostacima rada škole te smo stoga odlučili i kroz projekt RCK-a pratiti učenike nakon završetka školovanja.

Projekt RCK-a zasigurno osigurava postizanje strukovnog dijela naše školske vizije, međutim ista je puno šireg značaja jer predstavlja unaprijeđenje rada Škole na način da imamo suvremeno opremljenu školu koja će opremom i nastavnim metodama pratiti suvremene tehnološke i pedagoške tijekove i u kojoj će raditi stručno i pedagoški educirani nastavnici. Školu poznatu po dobroj atmosferi i prijateljskom odnosu među nastavnicima i učenicima, Školu u koju će učenici dolaziti sa zadovoljstvom i vjerom u nastavnike te motivirani za stjecanje stručnih kompetencija. Isto tako, Školu koja će svim učenicima pružiti jednaku šansu za stjecanje stručnih kompetencija potrebnih za tržište rada, za nastavak obrazovanja te stjecanje osobina i sposobnosti koje će im omogućiti da budu samosvjesne mlade osobe koje će imati izgrađeno samopoštovanje i kritički stav o događajima koji se odvijaju u suvremenom demokratskom društvu.Školu u kojoj će se svatko zauzimati za poštivanje jednakih prava za sve. 

Škola koja će reći ne diskriminaciji, govoru mržnje, strahu, predrasudi, stereotipu. Škola u kojoj će svaki učenik osjetiti pravo na slobodu, jednakost, dostojanstvo, suradnju i prihvaćanje.

 

 

CENTAR kompetentnosti

Projektom će se provoditi aktivnosti uspostave i unaprjeđenja organizacije rada Strukovne škole Vice Vlatkovića kao regionalnog centra kompetentnosti u sektoru strojarstva kroz izradu strateških planova razvoja te kroz uspostavu jedinstvenog sustava kvalitete. 

Projekt će uključivati i aktivnosti koje se odnose na nabavu specijalizirane opreme te unaprjeđenje strukovnih kurikuluma i ostalih programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. 

Kroz jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih radnika i mentora kod poslodavaca za provedbu različitih oblika obrazovanja, dodatno će se poboljšati kvaliteta nastavnog procesa koji će učenicima, odraslim polaznicima i drugim korisnicima omogućiti stjecanje ishoda učenja i kompetencija usklađenih s potrebama tržišta rada.

NOSITELJ PROJEKTA

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

Regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojarstva

Nositelj projekta je Strukovna škola Vice Vlatkovića koja je, kao suvremena strukovna škola, Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju koju je donio ministar nadležan za obrazovanje 20. srpnja 2018., i imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru strojarstva.

O n i kompetentan

O PROJEKTU

Projekt „Budi spreman i kompetentan!“ usmjeren je na jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih radnika te kapaciteta ustanove regionalnog centra kompetentnosti  za razvoj i provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja te formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih sukladno potrebama tržišta rada.


KONTAKTIRAJTE NAS

SUDJELUJTE I VI!

Želite li sudjelovati u projektu slobodno nas kontaktirajte!

pratite nas na facebooku