BUDI SPREMAN I KOMPETENTAN

O n i kompetentan

O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: „BUDI SPREMAN I KOMPETENTAN!“ UP:03.3.1.04.0003

KRATKI OPIS PROJEKTA

Nositelj projekta je Strukovna škola Vice Vlatkovića koja je, kao suvremena strukovna škola, Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju koju je donio ministar nadležan za obrazovanje 20. srpnja 2018., i imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru strojarstva.

Projekt „Budi spreman i kompetentan!“ usmjeren je na jačanje kapaciteta odgojno obrazovnih radnika te kapaciteta ustanove regionalnog centra kompetentnosti za razvoj i provedbu programa redovitog strukovnog obrazovanja te formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih sukladno potrebama tržišta rada. Područje strojarstva važna je sastavnica brojnih gospodarskih grana, a unaprjeđenje (pod)sektora strojarstva pozitivno će se odraziti i na napredak cjelokupnog gospodarstva.

Projektom “Budi spreman i kompetentan!” jačanjem organizacijskih sposobnosti RCK-a, uspostavom sustava kvalitete i profesionalnog usmjeravanja učenika i drugih polaznika, unaprjeđenjem kompetencija nastavnika i mentora kod poslodavaca uspostavit će se suradnja za povećanje relevantnosti i učinkovitosti strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u (pod)sektoru strojarstva te će se osnažiti kapaciteti RCK-a za razvoj i provedbu strukovnih zanimanja sukladno potrebama tržišta rada.

Više o projektu pogledajte na video zapisu

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Cilj projekta je uspostaviti okvir rada Strukovne škole Vice Vlatkovića, regionalnog centra kompetentnosti u (pod)sektoru strojarstva, te ojačati kapacitete odgojno – obrazovnih radnika za razvoj, modernizaciju i provedbu učinkovitih redovitih programa strukovnog obrazovanja te formalnih i neformalnih programa obrazovanja odraslih kroz učenje temeljeno na radu s ciljem pružanja relevantnih praktičnih vještina učenicima i odraslim polaznicima sukladno potrebama gospodarstva i tržišta rada. 

partneri projekta

 

Zadarska županija
Tehnička škola Zadar
Srednja Škola Biograd na Moru
Tehnička škola Rijeka
Industrijsko-obrtnička škola Pula
Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija
Elektrostrojarska obrtnička škola
Sveučilište u Zadru
Obrtničko učilište
Vaillant d.o.o.
Profine Croatia d.o.o.
Auto Hrvatska automobili d.o.o.

podatci

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: Ukupna vrijednost projekta je 33.693.182,17 kuna

Intenzitet potpore: 100%

Razdoblje provedbe projekta: od 29. svibnja 2020. – 29. prosinca 2023.

Kontakt osobe za više informacija: Sanja Miočić, koordinatorica projekta, e-mail: ssvvrck@gmail.com

Poveznice:

www.strukturnifondovi.hr

 

www.esf.hr

 
NOSITELJ PROJEKTA

STRUKOVNA ŠKOLA VICE VLATKOVIĆA

Regionalni centar kompetentnosti u sektoru strojarstva

Nositelj projekta je Strukovna škola Vice Vlatkovića koja je, kao suvremena strukovna škola, Odlukom o imenovanju regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju koju je donio ministar nadležan za obrazovanje 20. srpnja 2018., i imenovana Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru strojarstva.

aktivnosti

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu projekta su:
  • Uspostava organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti
  • Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba programa redovitoga strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti
  • Jačanje kompetencija odgojno – obrazovnih radnika RCK-a i mentora zaposlenih kod poslodavaca vezanih za provedbu programa
  • Promocija strukovnih zanimanja i rada Centra
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija
4. Studenog, 2020

početak provedbe

Strukovna škola Vice Vlatkovića počela je provedbu projekta  »Budi spreman i kompetentan!«

23. veljače 2021

web stranica projekta

Web stranica projekta Budi spreman i kompetentan