Budi spreman i kompetentan

Prvi projektni sastanak

Prvi projektni sastanak održan je Zadru 13. srpnja 2021. godine. Prisustvovali su svi predstavnici  projektnih partnera iz sljedećih institucija: Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar, Elektrostrojarska obrtnička škola, Profine Croatia, Industrijsko obrtnička škola Pula, Tehnička škola Rijeka, Sveučilište u Zadru, Tehnička škola Zadar, Vaillant d.o.o., Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Srednja škola Biograd na moru, Auto Hrvatska Automobili, Zadarska županija, Obrtničko učilište.

Ravnatelj Strukove škole Vice Vlatkovića, Tihomir Tomčić održao je uvodnu riječ i predstavio projekt. Sanja Jerak, voditeljica projekta  predstavila je projekte aktivnosti i gantogram projekta „Budi spreman i kompetentan“ te navela partnere koordinatore unutar tih aktivnosti.

Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru naglasila je kolika je važnost ovakvih projekata, te vrijednost koje se dobivaju kroz projekte usmjerene na uspjeh i daljnji razvoj SOO-a.

Andrea Smolić iz Zadre Nove prezentirala je sve troškove projekta, kategorije te svu potrebnu financijsku dokumentaciju.

Na sastanku je zaključeno da partneri koordinatori projektnih aktivnosti  revidiraju predloženi gantogram te predlože svoje komentare i sugestije.

Drugi projektni sastanak

Drugi projektni sastanak održan je 3. studenoga 2020. godine. Dio projektnih partnera sudjelovali su u Zadru na sastanku i to predstavnici iz Strukovne škole Vice Vlatkovića, Srednje škole Biograd na moru, Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Elektrostrojarske  obrtnička škola, Obrtničkog učilišta, Sveučilište u Zadru te iz  Zadre Nove. Dio projektnih partera je pratio sastanak online i to predstavnici Profine d.o.o., Industrijsko obrtnička škola Pula, Tehnička škola Zadar, Auto Hrvatska Automobili d.o.o., Vaillant d.o.o., Srednja škola Biograd na moru, Sveučilište u Zadru.

Sastanak je otvorila članica projektnog tima Agencije Zadra Nova Andrea Smolić koja je predstavila  dnevni red te najavila izlaganje projektnog partnera Sveučilišta u Zadru.

Doc.dr.sc. Daliborka Luketić predstavila je aktivnosti Sveučilišta u Zadru. Istaknula je važnost Regionalnog kooperacijskog odbora koji zahtjeva uključenost ključnih dionika koji će biti okupljeni u savjetodavno tijelo. Predstavljene su aktivnosti  projektnog elementa 1 koje se odnose na uspostavu insitucionalnih okvira rada RCK-a izradom različitih dokumenata – Strategije razvoja RCK, Akcijskih planova, Godišnjih planova rada, Kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje i Marketinškog plana. Nadalje, gđa Luketić se osvrnula i na sustav kvalitete i na niz stručnih usavršavanja predviđenim elementom 1 i 3.

Dražen Maksimović, ravnatelj Obrtničkog učilišta istaknuo je kako se jedan od najvećih izazova u projektu odnosi na uspostavu i rad  radnih  skupina za razvoj standarda kvalifikacija, strukovni kurikuluma i programa obrazovanja za odrasle. Stoga je predviđeno stručno usavršavanje  odgojno obrazovnih radnika o kurikularnom planiranju i to u radioničkom modalitetu ukoliko epidemiološka situacija to dozvoli.  Iznesen je prikaz strukture radnih skupina te planirani broj sastanaka. Također je istaknuto da će se raditi na razvoju programa pripreme za majstorske ispite te uspostavi i provedbi sustava kvalitete kroz aktivnost „kritičkog prijatelja“ koji podrazumijeva obilazak škola te pružanje podrške u provedbi sustava kvalitete.

Nastanak sastanka se odnosio na prezentiranje rezultata prvog Zahjeva za nadoknadom sredstava i izvješće o napretku projekta koje je prezentirala Andrea Smolić iz Zadre Nove.

Zaključnu riječ dao ravnatelj Strukove škole Vice Vlatkovića Zadar Tihomir Tomčić osvrtom na partnerska izlaganja.

Treći projektni sastanak

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 održan  3. prosinca 2021. godine  online  treći sastanak projektnih partnera. Sastanak je održan  putem Zoom platforme.

Sudjelovali su predstavnici sljedećih institucija: Tihomir Tomčić, Sanja Miočić, Veljko Šteko  – Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar, Denis Prusac – Tehnička škola Zadar, Ivica Kero – Srednja škola Biograd na moru, Josip Rodin – Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Anto Delač, Julija Pejić, Zdenka Ivančić – Elektrostrojarska obrtnička škola, Dragan Radovanović, – Industrijko obrtnička škola Pula, Serđo Jadrić – Tehnička škola Rijeka, Vanja Husein, Hrvoje Husein – Obrtničko učilište Zagreb, Daliborka Luketić, Tina Marin, Valerija Šinko – Sveučilište  u Zadru, Dalibor Crnić – Vaillant d.o.o., Andrea Smolić – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Karlo Pastuović – Competitio savjetovanje  – vanjski stručnjak za javnu nabavu.

Sastanak je otvorio ravnatelj Strukovne škole Vice Vlatkovića Zadar Tihomir Tomčić, pozdravio je sve sudionike te kratko predstavio dnevni red sastanka te najavio prvo izlaganje projektnog partnera Sveučilišta u Zadru.

Provedene aktivnosti i plan budućih aktivnosti  Sveučilišta u Zadru predstavila je doc.dr.sc. Daliborka Luketić. Predstavila je izrađene dokumente od strane Sveučilišta s naglaskom na strategiju RCK-a koja je izrađena i u engleskoj verziji.  U sklopu elementa 1 naglasila je  da je ugovoren vanjski stručnjak za izradu marketinškog plana te izradu osiguranja instrumenata kohezijske politike.  Također je navela da je  tijeku  izrada godišnjeg plana rada te akcijskog plana te plan suradnje s ključnim dionicima.

Naglasila je da je provedeno stručno usavršavanje iz poslovnih disciplina kroz tri ciklusa (svibanj, lipanj 2021.)

U elementu 2 naglasila je da se radi na analizi školskih kurikuluma partnerskih škola s naglaskom na inovativne metode poučavanja i inovativne modele učenja s ciljem Izrade kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje

 U tijeku je Izrada analize najčešćih poteškoća i oblika invaliditeta učenika RCK i  partnerskih škola. U elementu 3  radi se na koordinaciji i pripremni aktivnosti za prikupljanje podataka o obrazovnim potrebama odgojno – obrazovnih djelatnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca.

Iznijela je plan aktivnosti za 2022. godinu: planira se provedba stručnog usavršavanja odgojno – obrazovnih djelatnika iz područja kvalitete odgojno – obrazovne ustanove,  usklađivanje strateških dokumenata s instrumentima kohezijske politike putem Akcijskog plana za korištenje instrumenata kohezijske politike EU, Izrada analize najčešćih poteškoća i oblika invaliditeta učenika RCK i partnerskih škola, razvijanje programa stručnog usavršavanja za ravnatelje, nastavnike i stručne suradnike te mentore zaposlene kod poslodavaca te provedba zajedničke javne nabave sa Strukovnom školom Vice Vlatković u svrhu ugovaranja stručnjaka za izradu profila kompetencija, stručnjaka za pedagoške kompetencije, stručnjaka za inovativne modele učenja i poučavanja te stručnjaka za individualizirane programe.

Provedene aktivnosti i plan budućih aktivnosti  Strukovne škole Vice Vlatković predstavio je  ravnatelj Tihomir Tomčić.  Predstavljene su sve provedene aktivnosti u sklopu elementa 1 i to: izrađeni dokumenti (poslovnik o radu RCK-a, operativni plan, akcijski plan, strategija razvoja RCK-a, analiza lokanih i regionalnih tržišta rada). Ravnatelj  je naglasio da je formiran tim za kvalitetu na razini projekta. Trenutno se radi na uspostavi metodologije sustava kvalitete. Odrađena su tri radna sastanka (uživo i online) sa ugovorenim izvršiteljem Algebrom.  U izradi je softver za samovrednovanje u suradnji sa ugovorenim izvršiteljem Barrek Group.  U tijeku je priprema javne nabave za digitalizaciju obrazovnih sadržaja za dva područja i  to za instalatere kućnih instalacija i automehatroniku. Osvrnuo se na uspostavu profesionalnog usmjeravanja, gdje je provedena javna nabava te je u  tijeku priprema anketnih upitnika za škole i za učenike prvih razreda.  Dodatnu aktivnost projektu doprinosi Volonterski klub „Forza“, odrađena je prva dvodnevna radionica u Zadru.  Naglasio je da je na ex ante kontroli  nabava za stručna usavršavanja u svim strukovnim zanimanjima. Izdvojio je stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika u kurikularnom planiranju koje je provelo Obrtničko učilište u tri ciklusa. Prva dva ciklusa su održana online, a zadnje je održano u Kastvu za područje ALU i PVC stolarije. Od stručnih usavršavanja održano je stručno usavršavanje iz područja instalacija  području sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode kroz dva modula. Usavršavanje se održalo u Zagrebu u Vaillantu. Provedena je  javna nabava, (svibanj 2021.) „Izrada modela informiranja učenika te edukacije djelatnika o održavanju radionica za roditelje i učenike te odrasle polaznike” u elementu 4. U veljači 2022. godine planira se održavanje radionica.  Naveo  je da je u pripremi javna nabava za  usluge organizacije promocije RCK-a.

U sklopu elementa 5. prikazana je izrađena web stranica projekta. Provedena  je javna nabava Usluge promocije i vidljivosti“, te je u tijeku   grafička priprema za set promotivnih materijala, te okvirni vremenik za video materijale. Provedena je javna nabava za set vjetrogeneratora. U veljači 2021. godine provedena javna nabava „Usluge vanjskog stručnjaka za javnu nabavu”.

Sastanak je nastavljen uz izlaganje partnera Obrtničkog učilišta koje je prezentirao Vanja Husein. Prikazao je tijek svih radnih sastanaka sa radnim skupinama za razvoj SK – Automehatroničar. Radni sastanci su održani online, u Zagrebu i Zadru. Naveo je tijek radnih sastanaka sa radnim skupinama za razvoj SK – proizvođač i monter ALU I PVC stolarije s naglaskom na stručno usavršavanje koje je održano u Kastvu. Također naveo je tijek radnih sastanaka sa temama za razvoj SK – Instalater kućnih instalacija.

Hrvoje Jelen je nastavio izlaganje u kojem je naglasio da u elementu 2 je potrebno razviti 4 programa OO  i jedan formalni provesti, te razviti i provesti 1 program majstorskog ispita kao neformalni program.  Naveo je  tijek  održanih radnih sastanaka radnih skupine za obrazovanje odraslih i to „Serviser hibridnih i električnih vozila i dijagnostiku motornih vozila“, „Serviser plinskih uređaja“, „Razvoj strukovnog kurikuluma za obrazovanje odraslih iz sektora strojarstva“ s obzirom na potrebne tržišta rada.  Naglasio je da u pripremi  izrada programa za stručno usavršavanje mentora zaposlenih kod poslodavaca, obrazovni materijali iz područja radne pedagogije te je u  pripremi  program stručnog usavršavanja odgojno- obrazovnih radnika u području andragoških metoda rada.

Nastavak sastanka se odnosio na prezentiranje rezultata za prvi, drugi, treći i četvrti zahtjev za nadoknadom sredstava  koje je prezentirala Andrea Smolić iz ZADRE NOVE. Te je naglasila da je peti ZNS u tijeku. U prezentaciji su kratko predstavljene informacije o svim provedenim nabavama, te pokazatelji SO 318 i SO 319 .

Prvi projektni sastanak

Prvi projektni sastanak održan je Zadru 13. srpnja 2021. godine. Prisustvovali su svi predstavnici  projektnih partnera iz sljedećih institucija: Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar, Elektrostrojarska obrtnička škola, Profine Croatia, Industrijsko obrtnička škola Pula, Tehnička škola Rijeka, Sveučilište u Zadru, Tehnička škola Zadar, Vaillant d.o.o., Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Srednja škola Biograd na moru, Auto Hrvatska Automobili, Zadarska županija, Obrtničko učilište.

Ravnatelj Strukove škole Vice Vlatkovića, Tihomir Tomčić održao je uvodnu riječ i predstavio projekt. Sanja Jerak, voditeljica projekta  predstavila je projekte aktivnosti i gantogram projekta „Budi spreman i kompetentan“ te navela partnere koordinatore unutar tih aktivnosti.

Dijana Vican, rektorica Sveučilišta u Zadru naglasila je kolika je važnost ovakvih projekata, te vrijednost koje se dobivaju kroz projekte usmjerene na uspjeh i daljnji razvoj SOO-a.

Andrea Smolić iz Zadre Nove prezentirala je sve troškove projekta, kategorije te svu potrebnu financijsku dokumentaciju.

Na sastanku je zaključeno da partneri koordinatori projektnih aktivnosti  revidiraju predloženi gantogram te predlože svoje komentare i sugestije.

Drugi projektni sastanak

Drugi projektni sastanak održan je 3. studenoga 2020. godine. Dio projektnih partnera sudjelovali su u Zadru na sastanku i to predstavnici iz Strukovne škole Vice Vlatkovića, Srednje škole Biograd na moru, Škole za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Elektrostrojarske  obrtnička škola, Obrtničkog učilišta, Sveučilište u Zadru te iz  Zadre Nove. Dio projektnih partera je pratio sastanak online i to predstavnici Profine d.o.o., Industrijsko obrtnička škola Pula, Tehnička škola Zadar, Auto Hrvatska Automobili d.o.o., Vaillant d.o.o., Srednja škola Biograd na moru, Sveučilište u Zadru.

Sastanak je otvorila članica projektnog tima Agencije Zadra Nova Andrea Smolić koja je predstavila  dnevni red te najavila izlaganje projektnog partnera Sveučilišta u Zadru.

Doc.dr.sc. Daliborka Luketić predstavila je aktivnosti Sveučilišta u Zadru. Istaknula je važnost Regionalnog kooperacijskog odbora koji zahtjeva uključenost ključnih dionika koji će biti okupljeni u savjetodavno tijelo. Predstavljene su aktivnosti  projektnog elementa 1 koje se odnose na uspostavu insitucionalnih okvira rada RCK-a izradom različitih dokumenata – Strategije razvoja RCK, Akcijskih planova, Godišnjih planova rada, Kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje i Marketinškog plana. Nadalje, gđa Luketić se osvrnula i na sustav kvalitete i na niz stručnih usavršavanja predviđenim elementom 1 i 3.

Dražen Maksimović, ravnatelj Obrtničkog učilišta istaknuo je kako se jedan od najvećih izazova u projektu odnosi na uspostavu i rad  radnih  skupina za razvoj standarda kvalifikacija, strukovni kurikuluma i programa obrazovanja za odrasle. Stoga je predviđeno stručno usavršavanje  odgojno obrazovnih radnika o kurikularnom planiranju i to u radioničkom modalitetu ukoliko epidemiološka situacija to dozvoli.  Iznesen je prikaz strukture radnih skupina te planirani broj sastanaka. Također je istaknuto da će se raditi na razvoju programa pripreme za majstorske ispite te uspostavi i provedbi sustava kvalitete kroz aktivnost „kritičkog prijatelja“ koji podrazumijeva obilazak škola te pružanje podrške u provedbi sustava kvalitete.

Nastanak sastanka se odnosio na prezentiranje rezultata prvog Zahjeva za nadoknadom sredstava i izvješće o napretku projekta koje je prezentirala Andrea Smolić iz Zadre Nove.

Zaključnu riječ dao ravnatelj Strukove škole Vice Vlatkovića Zadar Tihomir Tomčić osvrtom na partnerska izlaganja.

Treći projektni sastanak

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 održan  3. prosinca 2021. godine  online  treći sastanak projektnih partnera. Sastanak je održan  putem Zoom platforme.

Sudjelovali su predstavnici sljedećih institucija: Tihomir Tomčić, Sanja Miočić, Veljko Šteko  – Strukovna škola Vice Vlatkovića Zadar, Denis Prusac – Tehnička škola Zadar, Ivica Kero – Srednja škola Biograd na moru, Josip Rodin – Škola za montažu instalacija i metalnih konstrukcija, Anto Delač, Julija Pejić, Zdenka Ivančić – Elektrostrojarska obrtnička škola, Dragan Radovanović, – Industrijko obrtnička škola Pula, Serđo Jadrić – Tehnička škola Rijeka, Vanja Husein, Hrvoje Husein – Obrtničko učilište Zagreb, Daliborka Luketić, Tina Marin, Valerija Šinko – Sveučilište  u Zadru, Dalibor Crnić – Vaillant d.o.o., Andrea Smolić – Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA, Karlo Pastuović – Competitio savjetovanje  – vanjski stručnjak za javnu nabavu.

Sastanak je otvorio ravnatelj Strukovne škole Vice Vlatkovića Zadar Tihomir Tomčić, pozdravio je sve sudionike te kratko predstavio dnevni red sastanka te najavio prvo izlaganje projektnog partnera Sveučilišta u Zadru.

Provedene aktivnosti i plan budućih aktivnosti  Sveučilišta u Zadru predstavila je doc.dr.sc. Daliborka Luketić. Predstavila je izrađene dokumente od strane Sveučilišta s naglaskom na strategiju RCK-a koja je izrađena i u engleskoj verziji.  U sklopu elementa 1 naglasila je  da je ugovoren vanjski stručnjak za izradu marketinškog plana te izradu osiguranja instrumenata kohezijske politike.  Također je navela da je  tijeku  izrada godišnjeg plana rada te akcijskog plana te plan suradnje s ključnim dionicima.

Naglasila je da je provedeno stručno usavršavanje iz poslovnih disciplina kroz tri ciklusa (svibanj, lipanj 2021.)

U elementu 2 naglasila je da se radi na analizi školskih kurikuluma partnerskih škola s naglaskom na inovativne metode poučavanja i inovativne modele učenja s ciljem Izrade kurikuluma ustanove za strukovno obrazovanje

 U tijeku je Izrada analize najčešćih poteškoća i oblika invaliditeta učenika RCK i  partnerskih škola. U elementu 3  radi se na koordinaciji i pripremni aktivnosti za prikupljanje podataka o obrazovnim potrebama odgojno – obrazovnih djelatnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca.

Iznijela je plan aktivnosti za 2022. godinu: planira se provedba stručnog usavršavanja odgojno – obrazovnih djelatnika iz područja kvalitete odgojno – obrazovne ustanove,  usklađivanje strateških dokumenata s instrumentima kohezijske politike putem Akcijskog plana za korištenje instrumenata kohezijske politike EU, Izrada analize najčešćih poteškoća i oblika invaliditeta učenika RCK i partnerskih škola, razvijanje programa stručnog usavršavanja za ravnatelje, nastavnike i stručne suradnike te mentore zaposlene kod poslodavaca te provedba zajedničke javne nabave sa Strukovnom školom Vice Vlatković u svrhu ugovaranja stručnjaka za izradu profila kompetencija, stručnjaka za pedagoške kompetencije, stručnjaka za inovativne modele učenja i poučavanja te stručnjaka za individualizirane programe.

Provedene aktivnosti i plan budućih aktivnosti  Strukovne škole Vice Vlatković predstavio je  ravnatelj Tihomir Tomčić.  Predstavljene su sve provedene aktivnosti u sklopu elementa 1 i to: izrađeni dokumenti (poslovnik o radu RCK-a, operativni plan, akcijski plan, strategija razvoja RCK-a, analiza lokanih i regionalnih tržišta rada). Ravnatelj  je naglasio da je formiran tim za kvalitetu na razini projekta. Trenutno se radi na uspostavi metodologije sustava kvalitete. Odrađena su tri radna sastanka (uživo i online) sa ugovorenim izvršiteljem Algebrom.  U izradi je softver za samovrednovanje u suradnji sa ugovorenim izvršiteljem Barrek Group.  U tijeku je priprema javne nabave za digitalizaciju obrazovnih sadržaja za dva područja i  to za instalatere kućnih instalacija i automehatroniku. Osvrnuo se na uspostavu profesionalnog usmjeravanja, gdje je provedena javna nabava te je u  tijeku priprema anketnih upitnika za škole i za učenike prvih razreda.  Dodatnu aktivnost projektu doprinosi Volonterski klub „Forza“, odrađena je prva dvodnevna radionica u Zadru.  Naglasio je da je na ex ante kontroli  nabava za stručna usavršavanja u svim strukovnim zanimanjima. Izdvojio je stručno usavršavanje odgojno obrazovnih radnika u kurikularnom planiranju koje je provelo Obrtničko učilište u tri ciklusa. Prva dva ciklusa su održana online, a zadnje je održano u Kastvu za područje ALU i PVC stolarije. Od stručnih usavršavanja održano je stručno usavršavanje iz područja instalacija  području sustava za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode kroz dva modula. Usavršavanje se održalo u Zagrebu u Vaillantu. Provedena je  javna nabava, (svibanj 2021.) „Izrada modela informiranja učenika te edukacije djelatnika o održavanju radionica za roditelje i učenike te odrasle polaznike” u elementu 4. U veljači 2022. godine planira se održavanje radionica.  Naveo  je da je u pripremi javna nabava za  usluge organizacije promocije RCK-a.

U sklopu elementa 5. prikazana je izrađena web stranica projekta. Provedena  je javna nabava Usluge promocije i vidljivosti“, te je u tijeku   grafička priprema za set promotivnih materijala, te okvirni vremenik za video materijale. Provedena je javna nabava za set vjetrogeneratora. U veljači 2021. godine provedena javna nabava „Usluge vanjskog stručnjaka za javnu nabavu”.

Sastanak je nastavljen uz izlaganje partnera Obrtničkog učilišta koje je prezentirao Vanja Husein. Prikazao je tijek svih radnih sastanaka sa radnim skupinama za razvoj SK – Automehatroničar. Radni sastanci su održani online, u Zagrebu i Zadru. Naveo je tijek radnih sastanaka sa radnim skupinama za razvoj SK – proizvođač i monter ALU I PVC stolarije s naglaskom na stručno usavršavanje koje je održano u Kastvu. Također naveo je tijek radnih sastanaka sa temama za razvoj SK – Instalater kućnih instalacija.

Hrvoje Jelen je nastavio izlaganje u kojem je naglasio da u elementu 2 je potrebno razviti 4 programa OO  i jedan formalni provesti, te razviti i provesti 1 program majstorskog ispita kao neformalni program.  Naveo je  tijek  održanih radnih sastanaka radnih skupine za obrazovanje odraslih i to „Serviser hibridnih i električnih vozila i dijagnostiku motornih vozila“, „Serviser plinskih uređaja“, „Razvoj strukovnog kurikuluma za obrazovanje odraslih iz sektora strojarstva“ s obzirom na potrebne tržišta rada.  Naglasio je da u pripremi  izrada programa za stručno usavršavanje mentora zaposlenih kod poslodavaca, obrazovni materijali iz područja radne pedagogije te je u  pripremi  program stručnog usavršavanja odgojno- obrazovnih radnika u području andragoških metoda rada.

Nastavak sastanka se odnosio na prezentiranje rezultata za prvi, drugi, treći i četvrti zahtjev za nadoknadom sredstava  koje je prezentirala Andrea Smolić iz ZADRE NOVE. Te je naglasila da je peti ZNS u tijeku. U prezentaciji su kratko predstavljene informacije o svim provedenim nabavama, te pokazatelji SO 318 i SO 319 .