U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 u okviru Uspostave profesionalnog usmjeravanja u RCK-u 4. travnja 2022. godine održana je radionica profesionalnog usmjeravanja za učenike završnih razreda i ostalih polaznika „Priprema za zapošljavanje“.   Edukaciju je održala Višnja Perin iz Razvoj i savjetovanje d.o.o. s učenicima završnih razreda Strukovne škole Vice Vlatković i ostalih polaznika.

Edukacija je bila interaktivnog karaktera – uz teorijska izlaganja uz projekciju, polaznici su sudjelovali u raspravama te različitim individualnim i grupnim radovima. Polaznicima su podijeljeni radni materijali korišteni uz teorijski dio.

Ciljevi radionice:

  • unapređivanje, razvijanje i osvješćivanje vještina i znanja u traženju posla
  • upoznavanje s alatima i tehnikama traženja posla. 

Na radionici su obrađene sljedeće teme: Planiranje i dizajniranje vlastite karijere; Traženje i procjena posla;  Životopis i popratno pismo uz životopis te Intervju u traženju posla.                                                      

Teorijski dio polaznici su mogli pratiti na projekciji i podijeljenim radnim materijalima, a individualni i grupni rad podrazumijevao je popunjavanje upitnika samoprocjene, vježbe pisanja životopisa i poratnog pisma u životopis te razmjenu iskustava.

Učenici završnih razreda:

Ostali polaznici: