30.9. i 1.10.2021. radni sastanak u Zadru

Na radnom sastanku bilo je riječi o alatima za praćenje kriterija, reviziji prioritetnog područja 1 – planiranje i programiranje rada, reviziji prva četiri potpodručja priroritetnog područja 2 – poučavanje i podrška učenju

te reviziji potpodručja: Izvannastavne aktivnosti (izvannastavne i izvanškolske aktivnosti), Služba za pružanje podrške polaznicima, Polaznici s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, Pohađanje nastave, te je potpopdručje Komunikacija i suradnja diskutirano kroz zajedničku diskusiju.

15.10.2021. online radni sastanak

Na online radnom sastanku naveden je pregled dosadašnjeg rada i diskusija o vrednovanju kriterija i indikatora. Revidiralo se prioritetno područja 3 – Postignuća učenika i ishodi učenja (unutarnje praćenje i ocjenjivanje odgojno-obrazovnih postignuća polaznika, ispiti, vanjsko vrjednovanje, natjecanja i smotre radova polaznika) i prioritetnog područja 4 – Materijalni uvjeti i ljudski potencijali – profesionalni razvoj radnika ustanove (osiguravanje okruženja za učenje, materijalni uvjeti/upravljanje resursima, financije, kadrovska politika i trajno stručno usavršavanje radnika)

11.11. i 12.11. radni satanak u Zadru

Na radnom sastanku napravljen je  pregled prioritetnog područja 5, diskusija i prijedlog za reviziju; Pregled prioritetnog područja 5, diskusija i prijedlog za reviziju, nastavak predstavljanje prioritetnog područja 6 Pregled prioritetnog područja 6, diskusija i prijedlog za reviziju. Identificirani su mehanizmi vrednovanja i dogovoreni sljedeći koraci.

15.12. online radni sastanak

Na prvoj sesiji se diskutiralo o obrascu akcijskog plana unaprjeđenja, a nakon toga se prešlo na razmatranje upitnika za 8 karakterističnih kategorija dionika: učenici, roditelji, nastavnici, poslodavci, polaznici obrazovanja odraslih, ostali djelatnici, zajednica i socijalni partneri, te učenici koji su završili školovanje. Korištena je matrica izrađena na prethodnoj radionici, kako bi se strukturirali upitnici – izradila priprema kojom bi se definiralo o čemu treba pitati svaku od kategorija. Izrađene su strukture pojedinih upitnika. Pregledani su primjeri dobre prakse iz Strukovne škola Vice Vlatkovića Zadar koja je na MS Teams platformi podijelila primjere svojih upitnika s rezultatima. Zaključeno je da će predstavnici izvršitelja dostaviti prvi nacrt upitnika i da će se diskusija o finalizaciji upitnika nastaviti na idućim radionicama.