Provedba redovitog strukovnog obrazovanja u RCK-u za program obrazovanja automehatroničar

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 u okviru elementa 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti  održani su nastavni sati sa učenicima trećeg razreda tijekom prosinca 2021. godine  koji pohađaju program obrazovanja za automehatroničara.

Nastavna tema koju je profesor pripremio I održao sa učenicima je tehnički pregled vozila. Učenicima je kroz teorijski dio nastavnik objasnio sve elemente koje uključuje tehnički pregled vozila. Definirao  što je tehnički pregled vozila, koja je zakonska obveza u RH za sudjelovanje vozila u cestovnom prometu, naglasio je  vrste  i elemente tehničkog pregleda. Nastavnik je  naveo  način I tijek obavljanja pregleda s naglaskom pregleda sustava za ispuh te kontrola pojedinih sklopova vozila pomoću mjernih instrumenata. 

Nakon teorijskog pojašnjenja i diskusije sa učenicima, nastavnik je metodom demonstracije u školskoj radionici na automobilu pokazao sve ključne elemente za tehnički pregled vozila . Učenici su zajedno sa nastavnikom sudjelovali u pregledu tehničkog vozila, element po element su pokazivali na automobilu te objašnjavali svaki pojedini dio tehničkog  pregleda.

Učenicima je naglašeno da je i pregled opreme u sklopu tehničkog pregleda važna, stoga su i provjeravali  sljedeće: aparat za gašenje požara, sigurnosni trokut, kutija prve pomoći, klinasti podmetači, čekić za razbijanje stakla u slučaju nužde, rezervne žarulje te rezervni kotač.

Provedba redovitog strukovnog obrazovanja u RCK-u za program obrazovanja instalater kućnih instalacija

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 u okviru elementa 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti  održana su  četiri  nastavna sata tijekom prosinca 2021. godine  sa učenicima drugog  razreda koji pohađaju program obrazovanja instalater kućnih instalacija .

Nastavna tema koju je profesor pripremio I održao sa prvom grupom učenika naziva se izrada edukativnog zida –  model sustava vodovodnih instalacija. Za izradu modela sustava vodovodnih instalacija potrebno je bilo nabaviti materijala a on uključuje sljedeće: mesingani prijelazi za višeslojnu cijev fi 16 mm, 50 m višeslojnih cijevi, kliješta za izradu pritisnih spojeva. Učenicu su sa nastavnikom izradili cjevovod za potrošnu hladnu i toplu vodu te su montirali visokotlačni i niskotlačni bojler,  te umivaonik i simfon. Nakon toga izvršili su tlačnu probnu odnosno testiranje na nepropusnost.  Učenici su pomoću crijeva stavili u pogon (spajanje na vodovodnu mrežu).

Provedba redovitog strukovnog obrazovanja u RCK-u za program obrazovanja CNC operater

U sklopu projekta „Budi spreman i kompetentan!“ UP.03.3.1.04.0003 u okviru elementa 2. Razvoj i/ili unaprjeđenje te provedba redovitog strukovnog obrazovanja, formalnih i neformalnih programa za obrazovanje odraslih u regionalnim centrima kompetentnosti  održana su dva nastavna sata tijekom studenoga 2021. godine  sa učenicima trećeg   razreda koji pohađaju program obrazovanja  CNC operater.

Nastavna tema koju je profesor pripremio I održao sa učenicima je  vježba mjerenja G54 (Work offset) na stroju EMCO TURN 55 (Concept).

Cilj ove vježbe je  da učenici  izmjere udaljenost između strojne nul točke(M) i privremene nul točke(A) na CNC stroju EMCO TURN 55 (Concept) sa upravljačkom jedinicom SINUMERIK 840D/810D. Alati, uređaji i mjerni instrumenti koji su učenici koristiti u  vježbi su: pomično mjerilo, ravni (obični) odvijač, imbus ključ, optički visinomjer, šiljak i upravljačku jedinicu, digitalno pomično mjerilo, ravni odvijač, imbus ključ, optički visinomjer i šiljak. Sve navedeno nastavnik je metodom demonstracije pokazao učenicima. Postupak izvođenja vježbe proveden je zajedno sa učenicima.  Učenicima je  naveden značaj premještanja strojne nul točke(M) u privremenu nul točku(A), tj. Utvrdili su izmjerenu vrijednost naredbe G54 koja je upisana u programu WinNC.